Cultural activities

Šialene ťa milujem. Cyklus krátkeho filmu LGTBI+

Šialene ťa milujem. Cyklus krátkeho filmu LGTBI+ Marvin & Wayne

Počas júla bude kanál Vimeo Cervantesovho inštitútu v spolupráci s filmovým distribútorom Marvin & Wayne prezentovať osem rôznych príbehov ôsmich filmárov s veľmi osobným pohľadom a veľmi osobným dielom v cykle "Šialene ťa milujem. Cyklus krátkeho filmu LGTBI+", ktorého názov je inšpirovaný piesňou, ktorú v 70. rokoch spopularizovala skupina Las Grecas.

Krátke filmy, ktoré tvoria tento cyklus, nám predstavujú osobné príbehy, zamyslenia, svedectvá a portréty, ktoré upriamujú náš pohľad na skutočnosti, ktoré sú vo filme - a dá sa povedať, že vo všetkých umeleckých prejavoch - nedostatočne zastúpené: sú to príbehy, ktoré sa zaoberajú najmä, ale nielen, rodovou identitou, homosexuálnou láskou a transsexualitou.

" Šialene ťa milujem. Cyklus krátkeho filmu LGTBI+" pozostáva z ôsmich odvážnych krátkych filmov, ako sú tiché prejavy odporu a vzbury chovankýň internačného centra, ktoré sú zobrazené vo filme Una dedicatoria a lo bestia. Podobne ako pieseň Te estoy amando locamente (Šialene ťa milujem), ktorá azda vyjadruje túžbu, ktorú niektorí - ako mnohí pred nimi a po nich - nikdy nedokázali vyjadriť inak ako mlčaním, krátke filmy v tomto cykle toto mlčanie prelomia živými, sviežimi návrhmi s úplnou umeleckou a ľudskou relevanciou.

Related Activities

Organizers