Cultural activities

Od krátkeho k dlhému (a naopak)

Od krátkeho k dlhému (a naopak) Lola Montero (Instituto Cervantes). Foto: Luis M. González

Počas apríla predstaví Cervantesov inštitút na svojom kanáli Vimeo prácu štyroch filmárov, v spolupráci s Alcine, filmovým festivalom v Alcalá de Henares, ktorý v roku 2020 oslávil päťdesiate výročie a patrí k najstarším európskym festivalom. Na oslávenie výročia festivalu cyklus predkladá konfrontáciu dvoch diel (krátko a dlhometrážneho filmu) každého z filmárov vybraných spomedzi účastníkov festivalu. Týmto spôsobom sa okrem predstavenia práce Alcine ukáže aj to, ako daní filmári pracujú s jedenotlivými formátmi podľa svojich záujmov a v závislosti od príbehov, ktoré musia prerozprávať. Cyklus zahŕňa práce režisérov Juanja Giméneza a Álexa Montoyu, režisérky Belén Macías a producentky Maríe del Puy Alvarado. Štyria umelci, ktorí svoje diela počas kariéry prezentovali na tomto festivale známom pre svoje krátke filmy, hoci sa nevyhýba ani celovečerným.

Related Activities

Organizers

Partners