Cultural activities

Asamblea

Asamblea Paco Roca

Ide o prvý celovečerný film od Álexa Montoyu. Je to zaujímavo spracovaná adaptácia divadelného diela “La gente” od Juli Disla a Jaumeho Péreza, ktorí sú tiež jeho scenáristami. Objavenie sa zasadacích skupín po založení politických hnutí v roku 2011 poslúžilo autorom ako základ pre komický pohľad na rozhodovacie procesy a ľudskú schopnosť medzi sebou diskutovať.

Photo Gallery

Video

Asamblea - Trailer from Álex Montoya on Vimeo.

As part of

Organizers

Partners