Cultural activities

Mala espina

Mala espina David Carretero

Druhý krátky film od Belén Macías, ktorý dokazuje neuveriteľnú zručnosť režisérky narábať s dejovými líniami. Belén Macías už od svojich začiatkov kombinuje prácu v kinematografii a v televízii s prvotriednou prácou ako režisérka. Rozpovie nám letný príbeh jednej tínedžerky, stvárnenej uznávanou herečkou Adrianou Ugarte v jednej zo svojich prvých rolí, ktorá zažíva veľký konflikt so staršou generáciou.

Photo Gallery

As part of

Organizers

Partners