Културни събития

Женско пространство - жени новатори

Женско пространство - жени новатори Instituto Cervantes (Lola Montero). Foto de Valentín Javier

От 2010 година насам „Женско пространство“ е една от устойчивите програми на Институт Сервантес посветена на женската култура. Тя обикновено включва скорошни филми, които служат като пример за кинопродукция реализирана от жени. Тази година, за първи път, кинопоредицата се съсредоточава върху жени, които са дебютирали като режисьорки през петдесетте и шестдесетте години, което ги прави жени новатори в историята на испанската кинематография. 

 Филмите, които са част от кинопоредицата тази година не показват само работата и естетическите идеи на жените новатори чиито имена си припомняме. Всеки филм представя една интересна история и един своеобразен поглед към тогавашната Испания, поради което програмата предлага една историческа обиколка обхващаща времето между 1953 и 1981 година. 
„Женско пространство – жени новатори“ е най-добрия начин да се представи през 2021 година, в която Институт Сервантес празнува 30-та си годишнина, таланта на пет дейни режисьорки, които заснемат своите ленти с честност и ангажираност, въпреки факта, че времената са били срещу тях.

Свързани събития

Организатори

Партньорски организации