Wydarzenia kulturalne

Yes, we camp

Yes, we camp Szczegół „René Magritte" z serii 'Self-portrait' (2012), Lluís Barba - Kolekcja Bassatów [F. Wojciech Rozenek]​

Krytyczna refleksja nad praktykami kulturalnymi i artystycznymi w Hiszpanii od Expo 92 do Ruchu 15M.

Przedmiotem wykładu będzie polityka kulturalna i procesy artystyczne, które zaistniały po rozczarowaniu po Igrzyskach Olimpijskich i wystawie Expo 92 w Hiszpanii, wraz z ponownym upolitycznieniem pola artystycznego. Z tego względu wykład będzie się rozwijał wokół pewnych osi tematycznych, które posłużą jako bodźce do refleksji nad kontekstem politycznym, ale też posłużą do przedstawienia konkrentych procesów artystycznych i sylwetek czy dzieł konkretnych artystów. Wśród poruszanych tematów warto zwrócić uwagę na trwałość kolonialnych dyskursów w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej; formy refleksji nad pamięcią historyczną wraz i z praktykami archiwalnymi; przybranie na sile i widoczności praktyk feministycznych; nowe tendencje w uwrażliwieniu w ramach aktywizmów dysydenckich płci, a także zwrot ku praktykom agro/ekologicznym na obszarach wiejskich. Wszystkie wymienione złożą się na powstanie obrazu, który choć jest niezwykle złożony z uwagi na swój ogrom, stara się ukonstytuować się jako nie chronologiczne, ale tematyczne ujęcie działalności artystycznej i kulturalnej w okresie pomiędzy kryzysami w 1993 i 2012 roku.

Agustín Pérez Rubio (Walencja, Hiszpania, 1972), historyk, badacz sztuki, wykładowca, kurator wielu wystaw w muzeach oraz instytucjach Ameryce Łacińskiej i Eruopie. Od lat wprowadza konsekwentnie dyskurs dekolonialny na grunt sztuki współczesnej i jej instytucji. Należał do zespołu kuratorskiego (wraz z: María Berríos, Lisette Lagnado i Renata Cervetto), odpowiedzialnego za ostatnią edycję Berlin Biennale (2019-20). Był m.in. dyrektorem artystycznym muzeum MALBA w Buenos Aires (2014-18), a także głównym naczelnym konserwatorem i dyrektorem muzeum MUSAC w León (2003-13). Wykładał m.in. Universität der Künste Berlin (2019-20). Jest członkiem międzynarodowego zarządu CIMAM (sekcji ICOM) oraz Istanbul Biennale. Współpracuje przy wielu projektach wystawowych i uzupełnianiu zbiorów wielu europejskich muzeów jak Hamburger Bahnhof, Berlin / Es Baluard, Palma de Mallorca, a także w przygotowaniach do europejskiej retrospektywy dzieł amerykańskiego artysty Martina Wonga (2022-24) i jednocześnie pracuje nad ukończeniem najobszerniejszej publikcaji poświęconej twórczości chilijskiego arstysty Franisca Copelli.

Małgorzata Ludwisiak przedstawi naszego gościa i na zakończenie spotkania skieruje do niego kilka pytań.

Spotkanie można oglądać podczas transmisji na żywo na naszym kanale YouTube (ES/PL) oraz na Facebooku (PL).

W ramach

Organizatorzy