Culturele activiteiten

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) Stedelijk Museum De Lakenhal

De Tachtigjarige Oorlog is een historische gebeurtenis die de betrekkingen tussen Spanje en Nederland op een uiterst ingrijpende manier heeft bepaald. Wat vanuit Spaans perspectief een opstand van ketters was, was vanuit Nederlands oogpunt een rechtvaardige strijd tegen een tirannieke vorst die hun vrijheden en oude privileges niet respecteerde.
De lange en bloedige oorlog die ongeveer tachtig jaar zou duren, was essentieel voor het ontstaan en de definitie van de Nederlandse natie. Leiders als de hertog van Alva en Willem van Oranje, maar ook soldaten en zeevaarders zoals Julián Romero, Francisco de Valdés en Piet Heyn zouden de geschiedenisboeken ingaan als de helden en schurken van deze oorlog.

In 2018 wordt het 450-jarige jubileum van het uitbreken van de oorlog herdacht. Een uniek moment om stil te staan bij aspecten die in het licht van de oorlog de culturele en historische betrekkingen van beide landen kunnen belichten en nuanceren.

In het Rijksmuseum, een instelling waarmee we het hele najaar samenwerken, is vanaf 12 oktober de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland te zien. Daarnaast heeft het Rijksmuseum, samen met de NTR, de website 80jaaroorlog.nl ontwikkeld.
   
De website is een interactieve landkaart waar historische locaties, actuele tentoonstellingen en evenementen rondom de Tachtigjarige oorlog kunnen worden geraadpleegd.

Bovendien hebben we in onze bibliotheek een bibliografische tentoonstelling over Vlaanderen. Het betreft een zorgvuldige selectie van meer dan honderd titels waaronder ook ons eigen boek ¨1568. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog¨ dat nu al te koop is. Hierin staat per maand beschreven welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het leest als een reportage aan het einde van het jaar waarin het belangrijkste nieuws nogmaals wordt doorgenomen.

Aanverwante activiteiten

Organiserende instelling

Samenwerkende instellingen