Kulturní aktivity

Podoby duše

Podoby duše Vicky Méndiz

Čtrnáct španělských umělců se zájmem o duchovno se dotýká pojmu duše, kdy nechávají emoce přesahovat chápání. Umožňují návštěvníkovi, aby se oddal vizím a symbolismu, co mu jednotlivé exponáty evokují.

Výstava vychází z kolektivní a nadčasové konverzace s dílem Terezie z Ávily pojímané z odlišné perspektivy.
V řadě případu se setkáváme s příliš výraznými umělci, jež nekontrolují ani nezmírňují své emoce, a tak není zvláštní, že někteří z nich představují bílé vrány své generace. Většina z nich vychází z intuice a těla, objevují a budují během tvůrčího procesu.

Výstava se člení na tři části s prostupnými hranicemi, kde spolu soužívá každodenní duševno, rituály zasvěcení i snové vize a usilují o to, aby v návštěvníkovi vyvolaly emoční zážitek převažující intelektuální odpovědi.

Susana Blas
Kurátorka

Pořádající instituce

Spolupracující subjekty