Kulturní aktivity

Malované struktury

Malované struktury Elena Goñi

Kolektivní výstava, která představuje díla sedmnácti španělských umělců, vybraných kurátory Juanem Cuéllarem a Robertem Mollá.

Hlavním tématem je znázornění architektury. Architekti malují a malíři budují. Sdílí stejnou cestu a vzájemně se sledují, jako běžci, vždy jen koutkem oka. Jako pozadí nebo jako postava, jako kontext nebo jako symbolický prvek, architektura tvořila kostru a klouby malířského prostředí od Giotta až po současnost. Je prostorem, jež není ani reálný ani abstraktní, je spíše alternativním místem vyzbrojeným duševními obrazy, jevištěm, na kterém, jak řekl Magritte, “chápání přesnosti nebrání požitku z nepřesnosti”.

Pořádající instituce