Wydarzenia kulturalne

Kultura i demokracja

Kultura i demokracja Piotr Gil

W ramach wystawy „Pracujemy nad zniszczeniem przyszłości. Przepraszamy za niedogodności", Instytut Cervantesa w Warszawie zorganizuje 15 maja o godzinie 18:30 dyskusję poświęconą dwóm pojęciom, które idą ze sobą w parze - kulturze i demokracji. Związek między kulturą a demokracją jest głęboki i niezbędny dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa. Kultura, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, obejmuje normy, wartości, przekonania i tradycje, które kształtują zbiorową tożsamość grupy ludzkiej. W demokracji, w której zachęca się obywateli do uczestnictwa, różnorodność kulturowa wzbogaca debatę publiczną, oferując różne perspektywy i podejścia do wyzwań społecznych i politycznych. Co więcej, kultura demokratyczna sprzyja wzajemnemu szacunkowi, tolerancji i integracji, które mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia równych szans i pełnego korzystania z praw indywidualnych i zbiorowych. Dlatego też kultura i demokracja wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają, będąc niezbędnymi dla rozwoju i stabilności demokratycznego społeczeństwa.

W debacie wezmą udział Jazmin Beirak, dyrektor Departamentu Praw Kultury Ministerstwa Kultury i ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej; Maciej Ulewicz, polski prezenter radiowy i telewizyjny, dziennikarz muzyczny, piosenkarz i politolog; oraz Magdalena Juszczyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz filmoznawczyni.

W ramach

Organizatorzy

Współpraca