Wydarzenia kulturalne

Po co nam dziś malarstwo?

Dyskusja z udziałem: Marii Poprzęckiej, Jarosława Lubiaka, Aleksandra Hudzika. Moderacja: Katarzyna Bojarska

Czy w scyfryzowanym świecie analogowe dzieło może jeszcze zostać „przeczytane” przez współczesnych odbiorców (zwłaszcza młodego pokolenia), czy też staje się zbędnym balastem w magazynach muzealnych, anachronicznym i nieczytelnym obiektem z przeszłości? Jak mają się do tego zagadnienia postulaty Nowego Materializmu? Czy malarstwo łączy nas dziś ze światem, czy od niego oddziela? Wybitna historyczka sztuki i badaczka malarstwa prof. Maria Poprzęcka, teoretyk sztuki i kurator dr Jarosław Lubiak oraz krytyk młodego pokolenia Aleksander Hudzik (na co dzień piszący do Newsweeka) udzielą odpowiedzi na pytanie czy i do czego potrzebne nam dziś malarstwo. Spotkanie poprowadzi dr Katarzyna Bojarska (redaktorka pisma Widok, badaczka literatury i sztuki).

Pretekstem do tak postawionych pytań jest zgromadzenie na wystawie w Instytucie Cervantesa kilkudziesięciu dzieł malarskich w ramach wystawy ze zbiorów rodziny Bassatów. Wystawa stanowi punkt wyjścia dla cyklu wykładów i dyskusji, które postawią pytania o funkcję sztuki współczesnej dzisiaj, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej sztuki hiszpańskiej. Gośćmi kolejnych wydarzeń będą: Bartomeu Mari (kurator, były dyrektor m.in. MACBA w Barcelonie, MALI w Limie czy MNCA w Seulu), Juan Manuel Bonet (poeta, krytyk, były dyrektor Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía w Madrycie) oraz Agustin Perez Rubio (współkurator ostatniego Berlin Biennale, były dyrektor m.in. MALBA w Buenos Aires).

Kuratorka cyklu spotkań: Małgorzata Ludwisiak

Maria Poprzęcka – historyczka sztuki, dyrektorka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1998-2008), wybitna znawczyni i badaczka malarstwa – głównie XIX i XX wieku, autorka tak klasycznych już dziś książkowych jak Akademizm (1977), O złej sztuce (1998), Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki (2000) czy Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa (2008). Autorka licznych tekstów popularyzujących sztukę i felietonów w mediach. Od 2013 profesor zwyczajna Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi m.in. seminarium Dzieło sztuki w kulturze oraz autorskie zajęcia Sztuka żywa – muzea, galerie, pracownie.

Jarosław Lubiak – historyk, krytyk i teoretyk sztuki, kurator, autor licznych tekstów o sztuce publikowanych w katalogach wystaw oraz pismach artystycznych. Kurator Muzeum Sztuki w Łodzi (1996-2014), następnie wicedyrektor ds. artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Od 2010 roku wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Kurator kilkudziesięciu wystaw sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym poświęconych poszerzonemu polu malarstwa – np. Malarstwo jako zimne medium (2005), Obrazy jak malowane (2006) czy Paralaksa. Spojrzenia Zbigniewa Rogalskiego.

Aleksander Hudzik – historyk i krytyk sztuki, dziennikarz kulturalny, aktualnie autor tekstów o sztuce i kulturze w Newsweek Polska. Wcześniej publikował m.in. w magazynach Activist i Przekrój.

Katarzyna Bojarska – redaktorka pisma Widok. Autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy; m.in. redaktorka i jedna z tłumaczek książki Ernst van Alphen, Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt (Kraków 2019). Adiunkt w katedrze kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie.

Małgorzata Ludwisiak – krytyczka sztuki, kuratorka, menadżerka kultury. Główna kuratorka Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Członkini międzynarodowego zarządu CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art). Była dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2014-2019) oraz wicedyrektorka Muzeum Sztuki w Łodzi (2008-2014). Doktor nauk humanistycznych.

W ramach

Organizatorzy