Културни събития

Кино класиката с теб (1973-1997)

Кино класиката с теб (1973-1997) Instituto Cervantes

Втората част на онлайн кино поредицата "Кино класиката с теб" представлява огромно предизвикателство предвид нивото на филмите от програмата на изминалия месец май. Тази нова поредица е покана за размисъл над киното от втората половина на ХХ век, което има друга визия, други влияния... без да престава да бъде класика. Освен това, дори в своето време, това кино бе за друг тип публика - тази, която пристига в залите по-мотивирана и социално ангажирана. Накратко, филмите в програмата могат да бъдат издигнати като основен репертоар, представляващ пет добри примера за подхранване на канона на испанското кино.

Свързани събития

Организатори

Партньорски организации