Kulturní aktivity

Vzestup Valdštejna a obnovení třicetileté války

Vzestup Valdštejna a obnovení třicetileté války Ernest Crofts

Existuje mnoho knih, které se věnují sporům kolem konce vlády Valdštejna, ale jen málo z nich se zabývá okolnostmi počátku jejich "první generálské vlády" v roce 1625. Předchozí rok 1624 byl rokem téměř "klidným na západní frontě" (s výjimkou obléhání Bredy). Zdálo se, že "třicetiletá válka" skončila po pouhém půltuctu let sporadických bojů.


Válku znovu oživilo nesnadné spojení mocností s protihabsburským programem, které vyvrcholilo Haagskou smlouvou (prosinec 1625), ale brzy se opět rozpadla. Avšak pouhá hrozba takové výzvy, vedená Kristiánem IV. dánským, poskytla (nebo se zdálo, že poskytla?) císaři podnět k tomu, aby pověřil Valdštejna úkolem vybudovat armádu, která se ukázala být větší, než jakou Ferdinand II. dosud disponoval... a mnohem větší, než mohl kdy doufat, že zaplatí...

Cílem tohoto sympozia je analyzovat mezinárodní i domácí "rakouský" (a český) rozměr těchto dvou klíčových let 1624-25, a to novým pohledem na prameny. Zajímají nás jak počáteční cíle, kroky a mentalita (brzy) válčících mocností, tak jejich vnímání valdštejnského fenoménu, který pomohly vyvolat, a jejich reakce na něj.

Příbuzné aktivity

V rámci

Pořádající instituce

Spolupracující subjekty