Kulturaktiviteter

Clásicos contigo (Klassiker med dig) (1973–1997)

Clásicos contigo (Klassiker med dig) (1973–1997) Instituto Cervantes

Den  här  andra delen av filmserien online ”Clásicos contigo” utgör en stor utmaning med tanke på kvaliteten hos de ikoniska filmer som ingick i programmet för maj månad. Den här nya serien är en inbjudan att tänka på filmen från den andra halvan av 1900-talet, som har andra uttrycksformer, andra inflytanden... utan att för den skull sluta att vara klassiker. Dessutom riktade sig de här filmerna, redan på sin tid, till en annan typ av publik som besökte biosalongerna med en mer frivillig och hängiven utgångspunkt. Kort sagt, kan man säga att de filmer som ingår i programmet kan ses som en nödvändig repertoar, som utgör fem goda exempel att införliva i den spanska filmens kanon.

Relaterade aktiviteter

Organisatörer

Samarbetspartner