Kulturne aktivnosti

Crni Meksiko

Crni Meksiko Tirisia cine

Među crnačkim stanovništvom na obali Oahake, poligamija je društveno prihvaćena. Huana i Magdalena žive u zajednici sa Neri, iako znaju da ih to povređuje. Huanina bolest će učiniti da Magdalena bolje sagleda stvari i nastavi život bez njega.

Video

U okviru

Institucije organizatori