Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Απλώνοντας γέφυρες: Ο ελληνοϊσπανικός διάλογος

Απλώνοντας γέφυρες: Ο ελληνοϊσπανικός διάλογος NP

Η ψυχή μου αισθάνεται ότι σχετίζεται με τους Ισπανούς, όπως και με κανένα άλλο.
Νίκος Καζαντζάκης, 1967

Απλώνοντας γέφυρες: Ο ελλήνοϊσπανικός διάλογος, είναι ο τίτλος ενός νέου κύκλου διαλέξεων που στοχεύει στην προώθηση της μελέτης και της γνώσης των ισπανοελληνικών σχέσεων και καλύπτει θέματα που, με αφετηρία την Ιστορία ή τη Λογοτεχνία, εκτείνονται σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική, επιστημονική ή πολιτιστική έκφανση. Ένας κύκλος που ταυτόχρονα θα αποκαλύψει τους δεσμούς της ένωσης και της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. 

Επιστημονική Συντονίστρια: Καθηγήτρια Virginia López Recio.

Σχετικές εκδηλώσεις

Διοργανωτές

Συνεργαζόμενοι φορείς