Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Νέες σινεφιλίες

Νέες σινεφιλίες Instituto Cervantes - Ángela Valverde y Lola Montero

Αυτός ο κύκλος είναι ένα δείγμα ανεξάρτητου κινηματογράφου σε συνεργασία με το Φεστιβάλ της Σεβίλλης. 
Ο “άλλος Ισπανικός κινηματογράφος” ήταν ο τίτλος που δόθηκε σε ένα τμήμα της κινηματογραφικής παραγωγής της γενιάς των αρχών του αιώνα. Είναι αποτέλεσμα της ψηφιακής επανάστασης αλλά και της δυνατότητας διερεύνησης νέων αφηγηματικών μοντέλων που απευθύνονται στους σύγχρονους θεατές, η συνείδηση των οποίων έχει ήδη αφομοιώσει τον μεταμοντερνισμό. Η ποιότητα και η αντιπροσωπευτικότητα πολλών από αυτά τα έργα έχει εκδηλωθεί με τη συμμετοχή τους σε φεστιβάλ και με τη δημιουργία μιας νέας κινηματογραφικής κουλτούρας που έχει αναδιαμορφώσει την σινεφιλία. Το πρόγραμμα αυτό θέλει να κάνει γνωστή στο ελληνικό κοινό αυτή τη νέα πτυχή τη πιο ανεξάρτητης και δημιουργικής κινηματογραφικής παραγωγής της Ισπανίας.

Σχετικές εκδηλώσεις

Διοργανωτές

Συνεργαζόμενοι φορείς