Wydarzenia kulturalne

Kartograf

Kartograf Gerardo Sanz

Akcja sztuki napisanej przez Juana Mayorgę, rozgrywa się w Warszawie w dwóch przestrzeniach czasowych – w roku 1940 i współcześnie. Jej osią dramaturgiczną jest legenda o kartografie getta, a właściwie o Starcu i Dziewczynce, którzy razem tworzą mapę swojego, kurczącego się do ostatecznych granic, świata. Prawdę o tej mapie (czy naprawdę powstała? czy Dziewczynka przeżyła?) usiłuje odkryć Blanca, która razem z mężem dyplomatą przyjeżdża na placówkę do Warszawy. Ten wyjazd ma stać się antidotum na pobyt w Londynie, który zakończyła śmierć ich córki. „Terapia” przynosi rezultaty. Co ciekawe, Blanca mierzy się ze swoją stratą, konfrontując się z wojenną traumą innego narodu (jest Hiszpanką) i odmiennego kręgu kulturowo-religijnego (nie jest Żydówką).

Organizatorzy

Współpraca