Culturele activiteiten

Het Spaans in de wereld

Het Spaans in de wereld Francisco Moreno

Het Instituto Cervantes Utrecht organiseert, in samenwerking met het Platform Spaans, deze conferentie, waarin professor Francisco Moreno Fernández de economische waarde van het Spaans bespreekt.


De Spaanse taal kent een gestage groei en wordt door steeds meer mensen in de wereld met enthousiasme geleerd en bestudeerd. Toch vragen we ons af hoe de studie van het Spaans verder kan worden geïntegreerd in Nederland. Wat doen de onderwijsgemeenschappen? Welke reikwijdte zou dit taalonderwijs kunnen hebben? Hoe verhoudt de groei van het Spaans in ons land zich tot die in andere landen? Wat moet er nog gebeuren? Om de bewustwording van deze stand van zaken te vergroten hebben we Dr. Francisco Moreno Fernández uitgenodigd. Hij is Hoogleraar aan de Universiteit van Heidelberg en oud-directeur van het Centrum voor de positie van de Spaanse taal in de Verenigde Staten aan Harvard University, en bovendien schrijver van talrijke sociolinguïstische studies.

We nodigen je uit om mee te denken over de actualiteit en je aan te sluiten bij een groep mensen die nieuwe kennisstrategieën zoekt en die de Spaanse taal als een vorm van vernieuwende identiteit ziet.

Het programma is als volgt:

13:30 h – Ontvangst met koffie.
14:00 h – Inleiding.
14:15 h – Lezing door Professor Francisco Moreno Fernández. Spaans met simultaan vertaling.
15:15 h – Discussie met het publiek
15:50 h – Werkgroepen rondom de volgende thema’s: De toekomst van het Spaanse taalonderwijs. Genderinclusieve taal. Socio-culturele thema’s in de taal. Spaans als moedertaal (bij tweetaligheid).
17:00 h – Feedback van de werkgroepen.
17:15 h – Afsluiting van de dag.

Organiserende instelling

Samenwerkende instellingen