Culturele activiteiten

De belevingswereld van de pelgrim door de eeuwen heen: Sporen in kunst en architectuur

De belevingswereld van de pelgrim door de eeuwen heen: Sporen in kunst en architectuur Guadalupe Galán

Het pelgrimeren heeft, door de eeuwen heen, sporen nagelaten. Ze vertellen over andere tijden, over de pelgrim van toen, over z’n gedachten en beweegreden. Ze vertellen ook over de smaak van weleer: hoe bouwmeesters, schrijnwerkers, schriftstellers en muzikanten, naar de geest van hun tijd, daar uiting aan gaven.

Wie er oog voor heeft, herkent ze in relieken en devotionalia, in manuscripten en reisverslagen, in het landschap en de infrastructuur van wegen en bruggen, in de architectuur en decoratie van kerken, kloosters en hospitalen. Ze vertellen iets over de veranderende beweegredenen van de pelgrim.

In een vijftal lezingen belichten gerenommeerde sprekers aan de hand van casuïstiek uit verschillende stijlperiodes, de sporen van de pelgrim in beeld en kunst langs de Camino.
Ook wordt er, in samenwerking met de Regio Noord-Holland benoorden het IJ, in het Benedictijnerklooster Egmond een Buitendag georganiseerd.

Organiserende instelling