Културни събития

VI Семинар по превод

За пореден път Институт Сервантес-София партнира на Катедрата "Романистика" на великотърновския университет в организацията на семинар по превод насочен към студенти по филология и превод. Семинарът ще се води от Дора Тцветкова. Участниците ще придобият познания за различните сфери на работа на преводача и ще упражнят наученото чрез практически упражнения.

Програма:
Четвъртък, 14 април, 10.00-16.00 ч.
10.00-13.00
Превод на документи. Обща теория

13.00-13.30 ПОЧИВКА

13.30-16:00
Консекутивен превод


Петък, 15 април, 10.00-16.00 ч.
10.00-13.00
Превод на документи. Практическа част

13.00-13.30 ПОЧИВКА

13.30-16.00
Консекутивен превод

Организатори