Kulturní aktivity

Poezie je království / pomýlených

Poezie je království / pomýlených Katherine M. Hedeen

Čtení básní Víctora Rodrígueze Núñeze (La Habana, Kuba, 1955) a jeho překladů (ve spolupráci s Vierou Piñón) díla českého básníka Jaroslava Seiferta.

Víctor Rodríguez Núñez vydal 16 básnických sbírek, téměř všechny byly oceněné nějakou literární cenou či znovu vydané. Od nejnovějších zmiňme desde un granero rojo (Premio Alfons el Magnànim, Hiperión, 2013), despegue (Premio Fundación Loewe, Visor, 2016), el cuaderno de la rata almizclera (Buenos Aires Poetry, 2017) a enseguida [o la gota de sangre en el nivel] (RIL-Æerea, 2018). Výbory z jeho básní se objevily v deseti španělsky mluvících zemích a v překladech do němčiny, arabštiny, čínštiny,francouzštiny, hebrejštiny, angličtiny, makedonštiny, srbštiny a švédštiny. Kromě toho Rodríguez Núñey působí jako novinář, kritik, překladatel a profesor hispanoamerické literatury na Kenyon College  v USA.

Pořádající instituce