Kulturní aktivity

Věda a preventivní medicína: současnost a budoucnost biomedicínského a technologického výzkumu ve službě lidem

Věda a preventivní medicína: současnost a budoucnost biomedicínského a technologického výzkumu ve službě lidem peterschreiber.media

Cílem biomedicíny je vyvinout nové techniky a léky pro léčbu nemocí skrze pochopení molekulární podstaty různých patologických stavů (infekční nemoci, imunitní choroby, neurodegenerativní onemocnění, rakovina atd.). Vědci specializující se na výzkum rakoviny, Eva Ortega-Paíno a Aleksi Šedo, se budou zabývat současností a budoucností biomedicínského výzkumu z pohledu tří hlavních směrů vědeckého výzkumu v této oblasti:

  • Imunopatologie a transplantace
  • Regenerativní medicína
  • Nádorová patologie
Kromě molekulární diagnostiky se pokročilo také v používání nových technologií, jako je přeprogramování buněk nebo editace genů (genomický skalpel), které slibují léčbu pacientů s různými patologiemi: Diferenciace, regenerace a rakovina; 3D bioprinting s využitím v regenerativní medicíně a rakovině; Nové biomateriály a bioinks s využitím v regenerativní medicíně; Buněčná terapie s využitím kmenových buněk: izolace, diferenciace a aplikace in vivo; Izolace a charakterizace nádorových kmenových buněk: role ve vývoji nádorů; Prognostické biomarkery a diagnostika u rakoviny.

Eva Ortega-Paíno je ředitelkou Biobanky Národního centra pro onkologické výzkumy (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas). Má doktorát z chemie (specializace biochemie a molekulární biologie) z Univerzity Complutense v Madridu a více než 25 let zkušeností v oblasti imunologie a onkologie, jakož i v řízení národních inovačních projektů a biobank.

Lékař, biochemik a patobiochemik Aleksi Šedo je zástupcem koordinátora Rady pro výzkum v onkologii a hematologii Univerzity Karlovy a zaměří se na prezentaci projektu Národniho ústavu pro výzkum rakoviny - https://www.nuvr.cz/ jakožto jednoho z projektu programu Exceles, který vede.

Přednášku moderuje Barbora Sedláčková. 

V rámci

Pořádající instituce

Spolupracující subjekty