Kulturní aktivity

Hanal Pixan. Den mrtvých u Mayů

Hanal Pixan. Den mrtvých u Mayů Alejandro Cruz

 Den mrtvých představuje jednu z nejvýznamějších mexických slavností. Zvláštního významu tato tradice nabývá na Yucatánském poloostrově. Místní mayské obyvatelstvo nazývá tento svátek jako Hanal Pixan, tedy „potrava duší“. Slaví se na celém poostrově, a to od 26. října do 1. listopadu. Ve městě Pomuch, ve státu Campeche, se provádí rituál spočívající ve vykopání a následném čištění kostí zemřelých příbuzných a blízkých. Akt je prováděn s velkou péčí a úctou, aby bylo zřejmé, že ve světě živých se na zemřelé stále vzpomíná. Během oslav se v Pomuchu a přilehlých městech koná průvod Dne mrtvých s typickými oltáři, kostýmy a tanci.

Výstava Hanal Pixan ukazuje prostřednictvím 20 fotografií pořízených Alejandrem Cruzem v letech 2010 a 2016 světově vůbec nejuznávanější tradice mayského Dne mrtvých plné mexického koloritu, folkloru a oslav.

Výstavu doplňuje série fotografií Kristýny Králové a předměty z běžného života Mayů.

Pořádající instituce