Kulturní aktivity

24 let komiksu INJUVE

24 let komiksu INJUVE Pau Valls

24 let oceněných prací v komiksové soutěži INJUVE odráží vývoj této oblasti, která se z omezené sféry stala tvůrčí oblastí s vlastní identitou, v níž se stále více prosazuje role žen a v níž se díla komiksových umělců těší většímu uznání a stále širším možnostem šíření.

V roce 2018 uplynulo dvacet let od udělení první ceny. Byl to ideální okamžik ohlédnout se zpět a shrnout, co tato cena znamenala, ale také bohatství práce jejích laureátů, z nichž většina dodnes publikuje jak ve Španělsku, tak na zahraničních trzích, a dokonce následně získala za svou práci významná národní i mezinárodní ocenění. To vše se odrazilo ve výstavě "Cómic 20", která po své premiéře v sídle Injuve putovala po několika evropských místech Institutu Cervantes.

Nyní, po čtyřech letech, je nutné výstavu rozšířit o poslední várky umělců, kteří využili grantů Injuve, a to v období mimořádné vitality, které se vyznačuje definitivním nástupem autorek a výrazným experimentálním charakterem většiny projektů. Po tomto rozšíření je výstava přejmenována na "Cómic 24" a zahrnuje celkem 31 umělců vybraných z řad laureátů cen a příjemců grantů. Do roku 2018 jsme se snažili ukázat jejich vývoj od udělení cen až po současnost, k čemuž vystavujeme dvě reprodukce pro každého autora - nebo dvojici autorů -, které nám umožňují zhodnotit zdolanou cestu, ale také nakreslit mapu španělského komiksu za těchto dvacet let. V případě umělců, kteří obdrželi grant Injuve v letech 2018 až 2021, jsme však vzhledem ke krátké době, která uplynula, zvolili jiný přístup: v jejich případě ukazujeme ukázku procesu výroby díla, která kontrastuje s příkladem hotové stránky, abychom zdůraznili různé strategie tvorby komiksu, které lze přijmout, ať už z tradičních médií, nebo z digitálních nástrojů.

"Cómic 24" jako celek nabízí cestu posledními čtyřiadvaceti lety španělského komiksu, která je zároveň svědectvím o jeho bohatství, kvalitě a stylové i tematické rozmanitosti, kde se prolínají drama, humor, sociální kritika, grafické experimenty, fantazie a realita.

Pořádající instituce

Spolupracující subjekty