Kulturaktiviteter

Poesi: utrymme för kulturmöten

Poesi: utrymme för kulturmöten CCO Creative Commons

Poesin är ett uttryck för mångfalden i dialogen, för den fria cirkulationen av idéer med hjälp av orden, för kreativitet och innovation. Poesin bidar till den kreativa mångfalden genom att alltid på ett förnyat sätt ifrågasätta hur vi använder ord och saker, samt vårt sätt att uppfatta och tolka verkligheten. Tack vare dess associationer och metaforer och dess säregna grammatik, utgör det poetiska språket en annan möjlig sida av dialogen mellan kulturer.

I syfte att upptäck och fördjupa sig i den rikedom och mångfald som finns i den spanskspråkiga poesin i Skandinavien, anordnar Instituto Cervantes två poesimöten med aktiva författare vars verk befinner sig i en konstant dialog mellan kulturer. Under det första mötet riktas blicken mot den uruguayanske poeten Juan Carlos Piñyero, vars verk finns publicerade i antologier som getts ut i Uruguay och Sverige, dit han kom 1977. Medan det andra mötet består av en dialog mellan två spanska poeter som är bosatta i Sverige och Finland, David Guijosa och David Gambarte.

Relaterade aktiviteter

Organisatörer