Kulturaktiviteter

Kuxa Kanema. Filmens födelse

Kuxa Kanema. Filmens födelse Embajada de Portugal & Instituto Camões

Den nya regeringen i Moçambiques första kulturhandling efter självständigheten 1975 var att bilda det nationella filminstitutet (INC). Den nya presidenten Samora Machel var väldigt medveten om bildens makt och förstod att han behövde använda den makten för att skapa en socialistisk nation. INC:s syfte var att filma folket och återlämna de bilderna till dem. 


INC:s historia och de filmer man producerade speglade landets åtagande gällande självständigheten och socialismen och den går inte att skilja åt från den rörelse som personifieras av Samora Machel och Frelimo (Moçambiques befrielsefront). Bilderna i de filmer som filmmakaren Margarida Cardoso hittade i en brinnande övergiven byggnad visar Moçambiques resa från stort hopp till stor besvikelse. Dessa bilder vävs samman med intervjuer med de personer som producerade dem i Kuxa Kanema där man bygger upp en historia om den lokala filmens födelse och död och om en ideologis födelse och död.

Inom

Organisatörer