Wydarzenia kulturalne

Zamieszkiwanie różnorodności. Tradycyjna architektura w Hiszpanii: przykład zrównoważonego budownictwa

Zamieszkiwanie różnorodności. Tradycyjna architektura w Hiszpanii: przykład zrównoważonego budownictwa Habitar la diversidad, Instituto Cervantes de Cracovia

Architektura, którą nazywamy „tradycyjną”, to architektura anonimowa powstała w wyniku długiego procesu adaptacyjnego i gromadzenia wiedzy przez mieszkańców danego regionu. Przy pomocy prostych narzędzi i jak największego wykorzystania zasobów naturalnych otoczenia, zdołali oni zdywersyfikować geograficznie architekturę hiszpańską w jej wyjątkowości, różnorodności i spójności. 


Hiszpania to kraj o wielkiej różnorodności geograficznej i kulturowej. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w jej krajobrazach, wioskach, architekturze i surowcach. Wystawa poprowadzi widza przez miejsca i różne formy zamieszkiwania, które teraz odzyskujemy z długiego okresu zapomnienia jako źródło inspiracji i przykład zrównoważonego rozwoju, na który należy zwrócić uwagę w obecnym czasie, gdy koniecznością się stało ponowne odnalezienie równowagi z naturą. 

Tradycyjna urbanistyka i architektura w Hiszpanii cieszą się wspaniałymi przykładami dostosowania do otoczenia i jego poszanowania oraz rozwiązaniami, w kontrolowany sposób wykorzystują źródła naturalnej energii takie jak nasłonecznienie, wentylacja czy akumulacja ciepła i zimna. Kiedy mówimy o zrównoważonym (budownictwie), nie możemy myśleć jedynie o surowcach czy o energii. Model rzeczywiście zrównoważony to suma potrzeb społecznych, kulturalnych, środowiskowych i gospodarczych danego obszaru i ludności w określonym czasie. 

Wystawa - której premiera odbyła się w Instytucie Cervantesa w Warszawie w ramach Festiwalu "Warszawa w Budowie" w 2023 roku – odbywa się pod honorowym patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce.

Wydarzenia towarzyszące

Organizatorzy

Współpraca

Pod patronatem