Kulturne aktivnosti

Otkrijte "Antifašistički školski priručnik. Remek-delo Maurisija Amstera i Valtera Rojtera"

Otkrijte "Antifašistički školski priručnik. Remek-delo Maurisija Amstera i Valtera Rojtera" Foto: Walter Reuter

Antifašistički školski priručnik predstavljao je inicijativu službi propagande Druge republike u borbi protiv nepismenosti republikanskih vojnika. To naizgled jednostavno sredstvo namenjeno učenju čitanja i aritmetike tokom Španskog građanskog rata, Digitalna biblioteka Evropske Unije (Europeana) uvrstila je među najznačajnija dela španske umetnosti. 


Nacrt prvog izdanja Priručnika, objavljenog u tiražu od 25.000 primeraka, izradio je Maurisio Amster (1907–1980) koristeći fotografije Hosea Vala del Omara i Hosea Kalandina. Drugo izdanje, čiji je tiraž iznosio 100.000 primeraka, sadržalo je vežbanku i aritmetički priručnik koje je takođe sačinio Amster. S prijateljem Valterom Rojterom (1906–2005) napravio je nove, upotpunjene fotomontaže i promenio tip slova.

Zahvaljujući skorašnjem pronalasku kutije s 2.200 Rojterovih neobjavljenih negativa možemo da se upoznamo s fotografijama koje su služile za izradu fotomontaža Antifašističkog školskog priručnika. Antifašistički školski priručnik je Rojterovo i Amsterovo najcenjenije delo, a izlaže se prvi put, zajedno s negativima i fotografijama na kojima su fotomontaže zasnovane. 

Vođenja će biti održana subotom: 23. septembra, 7. i 21. oktobra, kao i u nedelju 22. oktobra.

U okviru

Institucije organizatori