Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Οι ισπανικές πηγές της νεοελληνικής ιστορίας: Ιστοριογραφική διαδρομή και προοπτικές

Οι ισπανικές πηγές της νεοελληνικής ιστορίας: Ιστοριογραφική διαδρομή και προοπτικές NP

Ο Ιωάννης Χασιώτης έχει αφιερώσει τουλάχιστον πενήντα χρόνια στην έρευνα των ισπανικών πηγών της νεοελληνικής ιστορίας και θα παρουσιάσει συνοπτικά τους κυριότερους σταθμούς στη μελέτη (περιστασιακή ή και συστηματική) των σχέσεων ανάμεσα στις δυο χώρες,
από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας. Θα αναφερθεί επίσης στις ακαδημαϊκές και ιδεολογικές συνθήκες, που άλλοτε αποθάρρυναν και άλλοτε αναζωογονούσαν το ενδιαφέρον των Ελλήνων και Ισπανών επιστημόνων για τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της άλλης πλευράς. Τέλος, θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει τις προοπτικές που παρουσιάζει σήμερα η ιστοριογραφική προσέγγιση των ελληνοϊσπανικών σχέσεων, τις οποίες θεωρεί ως ένα κεφάλαιο της συνολικής ιστορίας της Μεσογείου που, κατά τη γνώμη του, δεν έχει ακόμα κερδίσει την πρέπουσα ακαδημαϊκή αναγνώριση.
Ο Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Ιστορίας της Μαδρίτης.
Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς.
Στα ελληνικά

Στο πλαίσιο του

Διοργανωτές

Συνεργαζόμενοι φορείς