Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ελληνική Ιβηρία: Εν εξελίξει ισπανικές έρευνες για τον αρχαιοελληνικό κόσμο

Ελληνική Ιβηρία: Εν εξελίξει ισπανικές έρευνες για τον αρχαιοελληνικό κόσμο PHS

Πρόκειται για μια ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες επιστημονικές εργασίες γύρω από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο που εκπόνησαν νέοι Ισπανοί ερευνητές στην Αθήνα. Αυτές οι έρευνες καλύπτουν διάφορους θεματικούς τομείς, μεταξύ των οποίων τα αρχαϊκά και κλασικά αγάλματα, η παραγωγή και διανομή αττικών κεραμικών, οι εμπορικές οδοί στην Μεσόγειο και οι θρησκευτικές δοξασίες της κλασικής και ελληνιστικής εποχής. Γίνεται έτσι μια προσπάθεια να γίνουν γνωστές οι νέεος προοπτικές που αναπτύσσονται από την ισπανική πανεπιστημιακή κοινότητα στον τομέα των κλασικών σπουδών. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις και διαδικτυακά.

Διοργανωτές

Συνεργαζόμενοι φορείς