Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Σύγχρονος Ισπανικός Κινηματογράφος «Νέες διαδρομές»

Σύγχρονος Ισπανικός Κινηματογράφος «Νέες διαδρομές» Lola Montero y Ángela Valverde (Instituto Cervantes)


Σχετικές εκδηλώσεις

Διοργανωτές

Συνεργαζόμενοι φορείς